Technische specificaties Gietvloeren, Betonlook en Marmerlook vloeren

Home Technische specificaties Gietvloeren, Betonlook en Marmerlook vloeren

Technische specificaties gietvloeren, betonlook en marmerlook vloeren

Samenstelling

Deze GAME Kunststofvloer bestaat uit twee componenten op basis van polyurethaanharsen. De twee componenten dienen intensief met elkaar gemengd te worden.

Toepassing

De GAME Kunststofvloer D60 is een zelfvloeiende hard elastische vloerafwerking die ruime toepassing vindt in de chemische industrie alsmede de utiliteits- en woningbouw. Concrete toepassingsgebieden zijn: tentoonstellingsruimten, productieruimten, winkelcentra, speel/leerruimten, evenementenhallen,gangen, ziekenhuizen, sportzalen en penitentiaire inrichtingen

Technische informatie

Soortelijk gewicht:

ca. 1,3 kg/dm³

Krimp na doorharding:

geen

Viscositeit:

ca 4000 mPa.s bij 20°C.

Vaststofgehalte:

100% volume

Temperatuurbestendigheid tot 80°C.

(geen schokbelastingen)

Slagvastheid:

zeer goed

Stootvastheid:

zeer goed

Hechttreksterkte beton (MPa) CUR 20 aanbeveling

>1.5

Hechttreksterkte z.c. dekvloer (MPa) NEN2741-D30

>1

Hechttreksterkte anhydriet CUR aanbeveling 62 GD-30

>1

Druksterkte (MPa) EN-196

ca. 55 ongevuld

Rek tot Breuk (DIN 53504)

65%

Hechting

Een goede hechting wordt verkregen op cementgebonden ondergronden die in goede staat verkeren, voldoende verouderd zijn alsmede schoon en droog zijn. Zie verder bij “Ondergrond” en “Voorbehandeling”.

Kleur

De GAME Kunststofvloer D60 wordt geleverd in alle ralkleuren uitgezonderd de signaalkleuren.

Laagdikte

Gemiddeld is 2 mm. gebruikelijk

Mengverhouding

4 gew. delen component A
1 gew. delen component B

Mengwijze

De menging van de beide componenten kan het beste langs mechanische weg plaats vinden met bijv. een laagtoerige mengtol. De A-component goed oproeren, daarna de B-component toevoegen. Intensief mengen. Dit gemengde product overgieten in een schone bus o.i.d. en nogmaals intensief mengen

Houdbaarheid

In gemengde toestand bij:
10°C. ca. 40 minuten
15°C. ca. 20 minuten
20°C. ca. 15 minuten

Verwerking

Het aanbrengen van deze GAME Kunststofvloer D60 dient bij voorkeur te geschieden door gespecialiseerde bedrijven.

Doorharding

Binnen 24 uur beloopbaar bij 20°C.. De volledige uitharding heeft bij de GAME kunststofvloer D60 plaats gevonden na ca. 7 dagen bij 20 °C.

Ondergrond

Betonnen/zand-cementspecie ondergrond:
Deze ondergrond moet schoon, volkomen droog, vetvrij en minimaal 28 dagen oud zijn. Er mag niet nagepoederd worden met cement en er mag geen cementlijmlaag aanwezig zijn. Zand-cement afwerklagen dienen goed te hechten op de ondergrond.

Voorbehandeling

Cementgebonden ondergronden:
Stof, vuil, schimmels en los zittende delen grondig verwijderen zodat een schoon hechtingsoppervlak ontstaat. Waar nodig ontvetten met reinigingsmiddel en\of betonontvetter. De ondergrond moet volkomen droog zijn. De impregneerlaag heeft als functie het poriënvolume van de ondergrond op te heffen en de zuigkracht weg te nemen.

Voorzorgsmaatregelen

Om huidirritatie te voorkomen wordt geadviseerd gebruik te maken van beschermende handcrêmes en\of handschoenen. Tijdens verwerking zorg dragen voor een goede ontluchting.

Schoonmaken gereedschap

Gereedschap e.d. reinigen met reinigingsmiddel voordat de doorharding plaats vindt.

Verpakking

De GAME Kunststofvloer D60 wordt geleverd in sets van 5 kg, 10 kg en 25 kg.

Opslag

Het verdient aanbeveling de GAME Kunststofvloer D60 droog en in gesloten verpakking op te slaan bij een temperatuur van bij voorkeur 15°C.

Vraag eenvoudig een vrijblijvende offerte aan!

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!